Liv tapt på grunn av politiets valg: Aske Beger’s hjerteskjærende historie

I en hjerteskjærende hendelse den 10. juli 2023, mistet Aske Beger livet under et butikkran hvor politiet valgte en omstridt strategi som førte til en tragisk utgang. Dette har skapt sterke reaksjoner blant vitner og Aske Begers pårørende, som etter hendelsen ikke har fått tilstrekkelige svar fra politiet om hva som skjedde og hvilke konsekvenser det vil få for de involverte politibetjentene.

Vitner har beskrevet situasjonen som kaotisk og intens. Aske Beger og hans medraner hadde tatt et gissel i butikken, og hadde forhandlet om fri passasje til kjøretøyet deres. Forhandlingen resulterte i at politiet ga innvilget tillatelse til å la ranerne forlate stedet, tilsynelatende for å beskytte gislenes liv.

Men til alles forferdelse valgte politiet i stedet å bryte avtalen og gikk til innrykk i butikken mens ranerne fortsatt hadde gisselet under kontroll. Denne aksjonen førte til at situasjonen eskalerte ytterligere, og i tumulten ble Aske Beger skutt og drept av politiet.

Politiet har nå kommet med sin kommentar på hendelsen, og de uttrykker dyp sorg over det som har skjedd. Etter hendelsen ble saken tatt på det ytterste alvor, og politiets interne etterforskere og spesialenheten for politisaker ble varslet og involvert.

Sammen med Kripos har politiets etterforskningsenhet («Mike») grundig etterforsket saken over lengre tid. Avhør er blitt tatt av både polititjenestepersoner, ambulansepersonell og sivilister. I tillegg ble det foretatt to obduksjoner av Aske Beger.

Politiet forklarer at til tross for løftet om at ranerne skulle få kjøre fra stedet, valgte de å gjøre et innrykk. Under innrykket ble Aske Beger skutt med et elektrosjokkvåpen, som førte til at han grep etter en pistol og begynte å skyte mot politiet. Dette tvang politiet til å bruke dødelig makt som selvforsvar. Politiet påpeker at skuddene som drepte Aske Beger ble avfyrt som nødverge, og det vil derfor ikke være rettslige konsekvenser for betjentene som var involvert i saken.

Politiet erkjenner at valget om å gjøre innrykk var feil, både moralsk og i henhold til politiets egne protokoller. Den betjenten som tok beslutningen om å gjøre innrykk, ble funnet å ha brutt politiets manual, og det har blitt implementert tiltak som følge av dette.

Det er viktig å merke seg at politiet ikke har vært i kontakt med Aske Begers pårørende, og de uttrykker en personlig beklagelse over at de ikke har blitt informert. Ledelsen i politiet, som nylig har fått en ny ledelse, har uttrykt ønske om å være mer åpne i fremtiden når det gjelder saker der politiet har eller kan ha opptrådt i strid med loven eller egne retningslinjer.

Saken krever en grundig etterforskning, og det er viktig at myndighetene tar ansvar for åpenhet og ansvarlighet innen politiarbeidet. Aske Begers liv har gått tapt, og det er avgjørende at lignende hendelser unngås i fremtiden ved å lære av feil og forbedre politiets tilnærming i lignende situasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *