Dårlige arbeidsforhold på sykehuset

En ambulanselærling føler seg utilpass på jobb på grunn av to mentorer som er altfor strenge og negative. Ambulansearbeiderne som er mentorer skal vise hvordan ting skal være og hvordan ting fungerer, men i stedet klager de på alt en gjør og er ikke imøtekommende.

Lærlingen har bare vært på jobb i tre dager, men allerede merker han at situasjonen blir verre for hver dag som går. Under et oppdrag forsøkte han å forklare den ene mentoren at ting ikke kunne være slik, men fikk bare en kommentar tilbake om at mentoren ikke visste hva han pratet om.

Det er bekymringsfullt når mentorer ikke oppfyller sin rolle og ikke er gode forbilder for lærlinger. Dette kan føre til at lærlinger mister tillit til sine mentorer og kan til og med påvirke deres ønske om å fortsette i yrket. Det er viktig at ambulansearbeidere som er mentorer tar sin rolle på alvor og bidrar til en positiv læringsopplevelse for lærlingene.

Det er også viktig for arbeidsgivere å følge opp og sikre at mentorer har riktig opplæring og kompetanse for å fungere som mentorer. En lærling som føler seg utilpass på jobb kan også ha negative konsekvenser for pasientbehandlingen og arbeidsmiljøet generelt.

Arbeidsgiveren bør ta denne saken alvorlig og sørge for at mentorene gir en positiv læringsopplevelse for lærlingen og at arbeidsmiljøet er trygt og inkluderende for alle ansatte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *